Welke overboekingen worden gecontroleerd?

Welke overboekingen worden gecontroleerd?

De meldingsplicht voor banken bij overschrijvingen is een belangrijk instrument in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Wanneer een klant een grote som geld overmaakt, moet de bank dit melden aan de autoriteiten. Zo kan er snel worden ingegrepen als er sprake is van verdachte transacties.

Waarom is er een meldplicht?

De meldingsplicht is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet verplicht financiële instellingen om klanten te identificeren en de herkomst van gelden te controleren. Daarnaast moeten zij melding maken van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Dit is om verschillende redenen belangrijk, vooral om criminaliteit aan te pakken.

Wanneer is er een meldplicht?

Maar wanneer is een transactie ongebruikelijk? Dat kan verschillen per situatie en is afhankelijk van diverse factoren, zoals het bedrag, de frequentie en de relatie tussen de klant en de ontvanger. Zo kan een overschrijving van een paar duizend euro tussen familieleden als normaal worden beschouwd, terwijl een dergelijke transactie tussen onbekenden wellicht verdacht is.

Het is aan de bank om te beoordelen of een transactie ongebruikelijk is en dus gemeld moet worden. Dit gebeurt op basis van interne richtlijnen en risicoprofielen. Als een transactie als verdacht wordt beschouwd, moet de bank dit binnen drie werkdagen melden bij de FIU. Deze instantie onderzoekt de melding en kan zo nodig verdere actie ondernemen, bijvoorbeeld door de politie in te schakelen.

Vertragingen

Hoewel de meldingsplicht een belangrijk instrument is in de strijd tegen financiële criminaliteit, kan het ook leiden tot extra administratieve lasten voor banken en klanten. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een legitieme transactie ten onrechte als verdacht wordt aangemerkt en dat er vervolgens extra informatie moet worden opgevraagd bij de klant. Dit kan vertraging en frustratie opleveren bij verschillende partijen.

Al met al is de meldingsplicht een belangrijk instrument in de strijd tegen financiële criminaliteit. Door het melden van verdachte transacties kunnen autoriteiten snel ingrijpen en de schade beperken. Het is echter ook belangrijk dat banken en klanten zich bewust zijn van de administratieve lasten en dat zij zich houden aan de geldende regels en richtlijnen. Zo kunnen we samen werken aan een veilig en betrouwbaar financieel systeem.