Is een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) verplicht voor je bedrijfspand?

Is een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) verplicht voor je bedrijfspand?

Een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een belangrijk instrument voor het onderhoud en beheer van vastgoed. Maar is het verplicht om een MJOP te hebben voor je bedrijfspand? Het antwoord hangt af van verschillende factoren.

Wet- en regelgeving

In Nederland is er geen specifieke wet- en regelgeving die voorschrijft dat een MJOP verplicht is voor bedrijfspanden. Er is echter wel een algemene zorgplicht voor eigenaren en beheerders van vastgoed om het pand in goede staat te houden en te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Kortom, is een MJOP voor bedrijfspanden verplicht. Nee. Een Meerjarenonderhoudsplan is niet verplicht. Er is wel vanuit de overheid een wetgeving rondom een reservefonds of onderhoudsfonds. Alle VvE’s zijn verplicht een reservefonds van minimaal 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw te hebben.

Financiële instellingen

Hoewel er geen wettelijke verplichting is, kunnen financiële instellingen zoals banken en verzekeraars wel eisen stellen aan het hebben van een MJOP. Bij het aanvragen van een lening of verzekering voor je bedrijfspand kan het zijn dat de financiële instelling vraagt naar een MJOP om inzicht te krijgen in het verwachte onderhoud en de bijbehorende kosten.

Verhuurders en huurcontracten

Als je een bedrijfspand huurt, kan het zijn dat de verhuurder vereist dat je als huurder een MJOP opstelt en onderhoudswerkzaamheden volgens dit plan uitvoert. Dit is vooral gebruikelijk bij langdurige huurcontracten of bij huur van grote commerciële panden.

Voordelen van een MJOP

Hoewel een MJOP niet altijd verplicht is, brengt het hebben van een goed onderhoudsplan verschillende voordelen met zich mee. Een MJOP biedt inzicht in het te verwachten onderhoud en de kosten op de lange termijn, waardoor je beter kunt budgetteren en mogelijke verrassingen kunt voorkomen. Daarnaast draagt een goed onderhouden pand bij aan de waardebehoud en aantrekkelijkheid van je bedrijfspand.

Het is daarom raadzaam om, ook als een MJOP niet verplicht is, toch te overwegen om een onderhoudsplan op te stellen voor je bedrijfspand. Dit geeft niet alleen inzicht en controle over het onderhoud, maar kan ook voldoen aan mogelijke eisen van financiële instellingen of verhuurders. Raadpleeg een deskundige op het gebied van vastgoedonderhoud om te bepalen wat het beste is voor jouw specifieke situatie.