Hoe de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaaft op de EN1090

Hoe de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaaft op de EN1090

In Nederland is het toezicht op bouwprojecten een cruciale taak van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). ILT zorgt ervoor dat bouwactiviteiten voldoen aan strikte normen en richtlijnen om de veiligheid en kwaliteit van de gebouwde omgeving te waarborgen. Een belangrijke norm waar ILT op controleert bij bouwprojecten is de EN1090.

Wat is de EN1090-norm?

De EN1090-norm, ook wel bekend als de Europese Norm voor de uitvoering van staalconstructies, is essentieel voor de bouwsector. ILT controleert nauwlettend of bedrijven die betrokken zijn bij bouwprojecten voldoen aan deze norm. De EN1090 stelt eisen aan het fabricageproces van staalconstructies, inclusief laswerkzaamheden, en heeft als doel de veiligheid en duurzaamheid van gebouwen te waarborgen.

Wat houdt het in?

Een van de belangrijkste aspecten waar ILT op let, is de certificering van bedrijven volgens de EN1090-norm. Bedrijven die staalconstructies produceren, moeten beschikken over het juiste certificaat om aan te tonen dat ze voldoen aan de gestelde normen. ILT controleert regelmatig of deze certificering up-to-date is en of bedrijven zich houden aan de voorschriften.

Een ander cruciaal punt van inspectie is de traceerbaarheid van materialen. ILT eist dat bedrijven gedetailleerde documentatie bijhouden over de herkomst en kwaliteit van de gebruikte materialen. Dit is van groot belang om de integriteit van de constructie te waarborgen en om in geval van problemen snel de oorzaak te kunnen achterhalen.

ILT controleert eveneens de competentie van het personeel dat bij het bouwproject betrokken is, met specifieke aandacht voor lassers. De EN1090-norm stelt eisen aan de vaardigheden en kwalificaties van degenen die betrokken zijn bij laswerkzaamheden. ILT kijkt daarom nauwkeurig naar de opleiding en certificering van lassers om er zeker van te zijn dat zij de vereiste bekwaamheid bezitten.

Andere normen en voorschriften

Naast de EN1090-norm houdt ILT toezicht op diverse andere voorschriften en normen, afhankelijk van het type bouwproject. Dit omvat onder meer normen voor betonconstructies, brandveiligheid en milieueffecten. Door deze uitgebreide controle draagt ILT bij aan de algemene veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit van de gebouwde omgeving in Nederland. Meer weten over normen en voorschriften voor projecten? Hier vind je gespecialiseerde adviseurs die je verder kunnen helpen.

Het toezicht van ILT is op bouwprojecten van groot belang om ervoor te zorgen dat de gebouwde omgeving voldoet aan strenge normen en richtlijnen. De focus op de EN1090-norm illustreert het streven naar veiligheid en duurzaamheid in de bouwsector, met als uiteindelijk doel het waarborgen van de leefomgeving en het transport in Nederland.